Fırat Can

Fırat Can

Tüm Makaleleri

Ülkemizde istihdam ve işsizlik

 İşsizlik ve istihdam arasındaki ilişki, ülkelerin ekonomik gücünü etkileyen ve bireylerin ücretli çalışma durumlarını belirleyen bir kavramdır. Bu iki kavramı ele alacak olursak